1989

Hjalmar Brantingsgatan, Göteborg, Bullerbekämpning

Allmän tävling, 3:e pris