1994

Eriksberg, Göteborg,

Bostadsområde. Allmän tävling. Hedersomnämnande i samarbete med AoT och arkitekt Halkiewicz