Till höger framgår vilka projekt jag drivit
och varit delaktig i, ovan kan man sortera
projekten i specifika typer av projekt.

Klicka på de länkar Du är intresserad av