2004

Shangsha, Kina

Masterplan för ny stad med ca. 25 000 invånare i Hunandistriktet i Kina.
I samarbete med Sino Sved Ark.

Uppdragsgivare Beijing Future House