2004

N. Stadsparken, Rinkeby

Pump med vattenspegel för lek, dryck och sköljfunktion