2004

Judarns naturreservat

Grillfat inordnade vid natursköna utblicksplatser. Utformade för varsam inplacering i naturreservatet

Uppdragsgivare, Markkontoret Sthlm