2004

Ekonomibyggnader Hästa gård, Järva friområde

Programarbete i samarbete med hushållningssällskapet, Uppsala

Uppdragsgivare
Markkontoret Stockholm