1968

Påbyggnadsår
Konstfackskolan för möbel- och inredning