1975-86

Delägarskap i Landskapslaget AB
Daghemsutbyggnad i Stockholm, Bostadsupprustnings- och skolprojekt, utställningar etc

Klicka på bilderna för större format
Daghemsutbyggnad Sthlm, otrustning och byggda detaljer Bo-95 Upplands Väsby, Runby Backar, markprojektering och byggda detaljer