1962

Anställning hos
Inredningsarkitekt Dick Hansson