ARNE NILSSON DESIGN

det mobila enmansföretaget vars huvudsakliga arbetsuppgifter är den
yttre miljön, samt mindre byggnader exteriört och interiört
och produktutveckling av utrustning för den yttre miljön.

Verksamheten innebär idé- och programarbeten,
projektering och genomförande i nära samarbete med
andra arkitekter samt konstruktion och kostnadsberäkning.