MÅLSÄTTNING

Min målsättning är att lyssna, lära, kreera, förankra och genomföra


GESTALTNING

- egen karaktär
- ett utryck i tiden
- ofta anpassning till tid och rum
- funktion
- människan i centrum
- helhet